BLog bericht

Wandeltip 1: Wekeromse Zand

Een van de weinige nog actieve zandverstuivingen in noord-west Europa, het Wekeromse Zand, ligt letterlijk naast de deur van ons boshuisje. Loop naar de Boslaan (richting receptie) en ga daar linksaf en vervolgens rechtdoor het bospad op. Eerste kruising rechtdoor en buig met het pad mee naar links. Sla het eerste pad rechts in en loop (met een akker aan de rechterhand) zo’n honderd meter door en sla linksaf de Hoge Valksedijk op, een kleipad met aan de rechterkant een betonnen fietspad.

Al snel doemt knooppuntpaaltje 49 op. Bij 51 ga je rechtsaf langs een picknicktafel door het draaihek het Wekeromse Zand op (let op: honden zijn niet welkom). Hier begint een met rode paaltjes gemarkeerd rondje van 7,5 kilometer langs de bosrand en door het bos om de zandverstuiving heen (knooppunten: 45, 38, 39, 40, 44 en terug naar 45 en de uitgang).

De kern van het 500 hectare grote natuurgebied bestaat uit 110 hectare actief stuifzand, diep uitgestoven laagten en begroeide ‘forten’. Door de extreme leefomstandigheden kent het stuifzandgebied een geheel eigen plant- en dierleven. Om het stuifzand ‘levend’ te houden is het noodzakelijk dat de wind het zand in beweging kan houden. Een kudde van zo’n vijftig moeflons zorgt er samen met heidekoetjes voor dat de zandvlakte niet dichtgroeit. De wilde schapen, herkenbaar aan hun grote horens, zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw voor de jacht uitgezet op de Veluwe.

De temperatuurverschillen tussen dag en nacht zijn groot op het stuifzand. Omdat zand nauwelijks water vasthoudt is het gebied erg droog. Er ligt een aantal vennetjes die zijn ontstaan doordat zand tot onder de grondwaterspiegel is weggeblazen. Naast de moeflons huizen er reeën, vossen en dassen in het gebied, evenals zeldzame vogelsoorten als de boomleeuwerik, nachtzwaluw, roodborsttapuit, boomvalk en wintergasten als de klapekster, blauwe kiekendief en raaf. In het noorden van het gebied (richting parkeerplaats aan de Vijfsprongweg) is een wildobservatiepost.

Het Wekeromse Zand werd al in de oude IJzertijd, zo’n drieduizend jaar geleden,  bewoond. Daarover later meer. Bij de ingangen van het gebied staan informatieborden. Boswachters van het Geldersch Landschap & Kasteelen geven regelmatig rondleidingen.

Toe aan rust?

Bekijk de beschikbaarheid en reserveer online